احمد خوروش

اتاق برای همه

همه برای نجات اصفهان

 

مشخصات فردی :

نام : احمد 
نام خانوادگی : خوروش
تاریخ تولد : 1338

میزان تحصیلات :

فوق دیپلم ریاضی

 

سوابق:

مديرعامل و رئيس هيئت مديره و سهامدار شرکت توليدی فولاد سپيدفرابدکوير

عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران

عضو اکثر هيئتها و انجمن های خيريه و خيرين مدرسه ساز استان اصفهان

عضو هيئت مديره خيرين ورزشيار استان اصفهان

کسب عنوان کارآفرين برتر در جشنواره کارآفرينان برتر استان اصفهان

کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد ، کسب عنوان بهترين کيفيت اداره کل استاندارد

کسب عنوان واحد تحقيق و توسعه نمونه استانی

 کسب عنوان بهترين و برترين فولادساز ايران

سرمايه گذاری در بيشتر طرح های جديد فولادی ميانه، قائنات ، کوير

کسب عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان