عبدالوهاب سهل آبادی

اتاق برای همه

همه برای نجات اصفهان

 

مشخصات فردی :

نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : مومنی
تاریخ تولد : 1340

سوابق تحصیلی :

_ليسانس مديريت بازرگاني

سوابق:

 • صادركننده نمونه محصولات كشاورزي استان در سالهای  1379و 1380 و1381

  ازموسسين و رییس اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان محصولات كشاورزي به مدت 8 سال

  عضو هيت نمايندگان اتاق بازرگاني صنعت و معدن و كشاورزي اصفهان  به مدت 8 سال

  عضو هيت نمايندگان اتاق بازرگاني صنعت و معدن و كشاورزي ايران در تهران به مدت 8 سال

  عضو كميته توسعه صادرات استانداري به مدت 8  سال

  رييس كميسيون كشاورزي صنايع تبديلي اتاق اصفهان به مدت 8 سال

  عضو كميسيون كشاورزي صنايع تبديلي اتاق ايران به مدت 8 سال

  مشاورعالي كميسيون كشاورزي اتاق ايران در تهران به مدت 4 سال

  عضو كارگروه بررسي تدوين برنامه ششم دولت در اتاق ايران هم اكنون

  نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق اصفهان به مدت 4سال

  عضو هيت مديره شركت ققنوس به مدت 4سال

  ريیس هيت مديره شركت چكاد به مدت 4 سال

  رييس هيت مديره شركت اويد صنعت به مدت 3سال

  مديرعامل شركت تيوا فرسپيد به مدت 4 سال​

  عضوشوراي مركز رشد فناوري كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان

  رییس کمیته توسعه صادرات  اتاق بازرگانی اصفهان  

  نایب رییس کمیسیون جذب سرمایه گزاری اتاق اصفهان

  بنیانگذار کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان دوره ششم

  مشاور کمیسیون آب و محیط اتاق ایران (هم اکنون)

  داور ملی بهره وری