زهرا اخوان نسب

اتاق برای همه

همه برای نجات اصفهان

 

مشخصات فردی :

نام : زهرا
نام خانوادگی : اخوان نسب
تاریخ تولد : 1346

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مترجمی زبان

سوابق:

 

 • عضو هیات مدیره و معاونت بازرگانی شرکت شیر پگاه اصفهان (از سال 93 تا95)
 • معاون بازرگانی شرکت شیر پگاه اصفهان (از سال 93 تاکنون)
 • معاون بازرگانی مجتمع صنایع قائم رضا (91-93)
 • رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان (89-91)
 • نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی تیام صفه (از سال 94-92)
 • عضو هیات مدیره شرکت آسیا سیر ارس (88-92)
 • عضو هیات مدیره شرکت صنایع غذایی بهپودر (91-89)
 • عضو هیات مدیره شرکت ماسه ریخته گری چیروک (87-91)
 • رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان (94-تاکنون)
 • رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان (94-تاکنون)
 • رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان ایران (91-93)
 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و ایران (از سال 90 تاکنون)
 • رئیس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان (از سال 87 تاکنون)
 • عضو کمیسیون اصل 44 اتاق ایران (از سال 94-90)
 • بانوی نمونه در ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان اصفهان (97)