قاسم علی جباری

اتاق برای همه

همه برای نجات اصفهان

 

مشخصات فردی :

نام : قاسم علی
نام خانوادگی : جباری
تاریخ تولد : 1333

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل مهندسی برق

دکترای مدیریت عالی کسب و کار DBA

سوابق:

 • مدیر عامل شرکت پروفیل فولادی اصفهان (پروفیل سازی جباری) از بدو تاسیس تاکنون
 • مدیرعامل شرکت نیورفر در سال های 1366-1359
 • عضو هیات مدیره انجمن های صنفی مدیران ماشین ساز
 • عضو هیئت مدیره صنایع فلزی استان اصفهان
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی پروفیل و لوله سازی اصفهان
 • عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن فلزی
 • ثبت جهانی تیر فولادی در مجمع بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی سوئیس 2017
 • دریافت لوح و تندیس طلای کیفیت و تعالی از کمیته جهانی کیفیت پاریس در سال 2014
 • کسب عنوان واحد نمونه استان در سال های 86، 88و 90
 • کسب عنوان واحد نمونه کشوری در سال 1389
 • دریافت لوح و تندیس افتخار نخبه صنعت، معدن و هنر استان اصفهان در سال 1386
 • کسب عنوان نخبه صنعت در سال 1391
 • کسب عنوان صادرکننده نمونه در سال 88 و 91
 • کسب عنوان کارآفرین نمونه در 1388
 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان
 • عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان