مجتبی ملااحمدی

اتاق برای همه

همه برای نجات اصفهان

 

مشخصات فردی :

نام : مجتبی
نام خانوادگی : ملااحمدی

سوابق تحصیلی :

دکترای مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق:

-مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گلریز

-عضو هیات مدیره شرکت بهارریس اصفهان

-عضو هیات مدیره شرکت بهارجین اصفهان

-مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گلریز اصفهان

-عضو هیات مدیره شرکت میزان طب سپاهان

-عضو هیات مدیره شرکت دهق بافت سپاهان

-عضو هیات مدیره شرکت سپاهان الیاف اسپادانا

-تولیدکننده نمونه سال 1396

-واحد نمونه صنعتی سال 92و 90و 94

-عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

-نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

-عضو و نایب رئیس انجمن نساجی اصفهان

-موسس و رئیس دانشگاه ازاد اسلامی و پیام نور واحد دهق