محمدرضا جبارزارع

اتاق برای همه

همه برای نجات اصفهان

 

مشخصات فردی :

نام : محمدرضا
نام خانوادگی : جبارزارع
تاریخ تولد : 1339

سوابق تحصیلی :

-   لیسانس مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

-   فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه امیرکبیر

سوابق:

-   رئیس گروه صنعتی همگام مشتمل بر 10 شرکت تولیدی، خدماتی، بازرگانی و IT با بیش از 4 دهه تجربه در صنعت کشور

- رییس هیئت مدیره شرکت برقگیر پارس فعال در زمینه صنعت برق

- رییس هیئت مدیره شرکت رسول پارس فعال درزمنیه صنعت Epc

- رییس هیئت مدیره شرکت پویا ماشین فعال در زمنیه ماشین الات

- رییس هیئت مدیره شرکت همتا پارس فعال در زمینه تاسیسات

-رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت همگام خودرو آسیا فعال در زمینه تولید قطعات خودرو

-مدیر عامل شرکت البارز فعال در زمینه بازرگانی در کشور امارت متحده عربی

-رییس هیئت مدیره شرکت همگام پرس آسیا فعال در زمینه تولید قطعات پرسی

- رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی آسیا ماشین

-رییس هیئت مدیره شرکت همگام قالب  آسیا فعال در زمینه ساخت قالب های صنعت خودرو

-   کارآفرین برگزیده ملی در سال 1384

-   انتخاب به عنوان چهره ماندگار صنعت

-   دارای احکام، لوح ها و تقدیرنامه های متعدد از مدیریت کشوری، استانی، و دانشگاهی تحت عناوین:

      کارآفرین نمونه ،نخبه صنعت ،چهره ماندگار صنعت ،واحد نمونه در صنعت و ...

-   فرمانده قرارگاه نوح نبی الله منطقه سوم کشوری با سابقه 61 ماه حضور در جبهه های جنگ جنوب کشور